Кафедра физики полимеров и кристаллов

VK
Language:
ENG/RUS
Check mail Check mail Network Drives
Internal Information Services FAQ Network Drives

Список выпускников кафедры

2022 Магистры top

 1. Авдеев М.М. 
 2. Балдин Е.Д. 
 3. Жолудев С.И. 
 4. Никифоров А.А. 
 5. Оспенников А.С. 
 6. Сидлер Е.А. 
 7. Шишханова К.Б. 

2022 Бакалавры top

 1. Бугаева А.С. 
 2. Власов В.А. 
 3. Грицевич Д.К. 
 4. Гусак Д.И. 
 5. Дорохов А.И. 
 6. Евстратов В.Е. 
 7. Зыбковец А.Л. 
 8. Комягина А.А. 
 9. Корнилов Д.В. 
 10. Кравченко Е.И. 
 11. Кузнецов И.А. 
 12. Лопушенко А.В. 
 13. Мозеров Д.М. 
 14. Мухин В.В. 
 15. Павлова М.А. 
 16. Сенотрусова С.А. 
 17. Советников Т.О. 
 18. Соловьев М.А. 
 19. Стамер К.С. 
 20. Субботин В.А. 
 21. Терентьев А.Д. 
 22. Трухова А.А. 
 23. Шуневич В.А. 
 24. Ясько В.П. 

2021 Магистры top

 1. Брынкин Я.А. 
 2. Бушуев Н.В. 
 3. Иванов В.Е. 
 4. Ковалев Д.М. 
 5. Логинов А.Б. 
 6. Петров А.И. 
 7. Родичкин И.Д. 
 8. Смирнова М.Е. 

2021 Бакалавры top

 1. Агалакова М.А. 
 2. Алексеев А.А. 
 3. Грузденко А.А. 
 4. Дороганов А.П. 
 5. Захаров А.С. 
 6. Кессель Д.Э. 
 7. Круглова Е.Д. 
 8. Мацеевич С.В. 
 9. Мефодьева Е.А. 
 10. Павленко С.А. 
 11. Плеханов А.М. 

2020 Магистры top

 1. Алешина А.Л. 
 2. Гекова А.С. 
 3. Глухова С.А. 
 4. Костров С.А. 
 5. Федоренко Р.С. 
 6. Хао У. 
 7. Шупанов Р.М. 

2020 Бакалавры top

 1. Авдеев М.М. 
 2. Бабин С.Д. 
 3. Балдин Е.Д. 
 4. Жолудев С.И. 
 5. Космачев А.Н. 
 6. Никифоров А.А. 
 7. Оспенников А.С. 
 8. Сидлер Е.А. 
 9. Хазиев А.Н. 
 10. Хорова А.И. 
 11. Шаталина Е.И. 
 12. Шишханова К.Б. 
 13. Яцевич В.Б. 

2019 Магистры top

 1. Анисенко С.А. 
 2. Казарян П.С. 
 3. Любимцев Н.А. 
 4. Макаров А.В. 
 5. Новиков И.В. 
 6. Ростовцев А.В. 
 7. Сизов В.Е. 
 8. Сорокина А.С. 
 9. Филимонова Е.С. 
 10. Черепанова Ж.В. 

2019 Бакалавры top

 1. Бушуев Н.В. 
 2. Васильев Г.О. 
 3. Гончарова Т.С. 
 4. Зверева М.В. 
 5. Иванов В.Е. 
 6. Калинин П.В. 
 7. Ковалев Д.М. 
 8. Логинов А.Б. 
 9. Петров А.И. 
 10. Пылев И.С. 
 11. Родичкин И.Д. 
 12. Смирнова М.Е. 
 13. Соколов Б.О. 
 14. Шайхулова А.Р. 

2018 Магистры top

 1. Буглаков А.И. 
 2. Ефимова Е.А. 
 3. Карпов К.В. 
 4. Кударенко И.П. 
 5. Ларина А.А. 
 6. Мальцева Д.В. 
 7. Мартинес К.А. 
 8. Силкина Е.Ф. 
 9. Филатов Д.А. 

2018 Бакалавры top

 1. Алешина А.Л. 
 2. Байназаров Р.Р. 
 3. Басыров А.М. 
 4. Брынкин Я.А. 
 5. Глухова С.А. 
 6. Костров С.А. 
 7. Котелевский Н.Ю. 
 8. Лакидон П.М. 
 9. Редекоп Е.В. 
 10. Федоренко Р.С. 
 11. Фролов М.А. 
 12. Шупанов Р.М. 

2017 Магистры top

 1. Гамов А.Л. 
 2. Доминский Д.И. 
 3. Зефиров В.В. 
 4. Иноземцев В.А. 
 5. Остапов И.Е. 
 6. Филиппов С. 

2017 Бакалавры top

 1. Анисенко С.А. 
 2. Любимцев Н.А. 
 3. Макаров А.В. 
 4. Новиков И.В. 
 5. Новиков Н.Д. 
 6. Ростовцев А.В. 
 7. Сизов В.Е. 
 8. Сорокина А.С. 
 9. Филимонова Е.С. 
 10. Чижов Н.А. 

2016 Бакалавры top

 1. Бикбов Г.Н. 
 2. Буглаков А.И. 
 3. Капытов Д.В. 
 4. Карпов К.В. 
 5. Кашкин Д.С. 
 6. Кударенко И.П. 
 7. Ларина А.А. 
 8. Мальцева Д.В. 
 9. Сергей Г.В. 
 10. Силкина Е.Ф. 
 11. Филатов Д.А. 
 12. Чухнов К.Р. 
 13. Шиян А.Е. 

2016 Специалисты top

 1. Булат М.В. 
 2. Глушкова А.В. 
 3. Гордиевская Ю.Д. 
 4. Гусаров Д.М. 
 5. Иванова А.А. 
 6. Колесов П.Ф. 
 7. Курбатов А.О. 
 8. Маслов А.К. 
 9. Михайлов И.Г. 
 10. Морозова Т.И. 
 11. Петров В.Ю. 
 12. Половников К.Е. 
 13. Портнов И.В. 
 14. Сорокин В.В. 
 15. Ульянцев Р.М. 
 16. Фролов Д.Г. 

2015 Бакалавры top

 1. Авдеева Е.А. 
 2. Борзенкова Ю.В. 
 3. Гамов А.Л. 
 4. Доминский Д.И. 
 5. Зефиров В.В. 
 6. Иноземцев В.А. 
 7. Назаров В.С. 
 8. Остапов И.Е. 
 9. Филиппов С.Ф. 

2015 Специалисты top

 1. Абраров А.Д. 
 2. Долгов Д.С. 
 3. Иванин А.И. 
 4. Ларин Д.Е. 
 5. Николаенкова А.Г. 
 6. Петрова Д.А. 
 7. Рожков А.С. 
 8. Рожок Е.А. 
 9. Савицкая О.М. 
 10. Симонов А.С. 
 11. Труль А.А. 
 12. Фомина И.А. 
 13. Юганова А.В. 

2014 Специалисты top

 1. Абрашитова Н.А. 
 2. Абрашитова К.А. 
 3. Барбашов В.А. 
 4. Барсук Д.В. 
 5. Дудник А.О. 
 6. Ефремова М.А. 
 7. Маркина А.А. 
 8. Мкртчян А.В. 
 9. Мусатов М.А. 
 10. Низаев К.Р. 
 11. Пичугов Р.Д. 
 12. Савченко И.В. 
 13. Сизов А.С. 
 14. Ямщиков В.С. 

2013 Специалисты top

 1. Алексеев А.В. 
 2. Васенкин В.В. 
 3. Гумеров Р.А. 
 4. Давыдова А.А. 
 5. Иванов К.Л. 
 6. Каменков И.А. 
 7. Квятковский А.Л. 
 8. Кравченко В.С. 
 9. Мальцев А.В. 
 10. Назаров Л.И. 
 11. Ромашин М.С. 
 12. Румянцев А.М. 

2012 Специалисты top

 1. Антипов А.Е. 
 2. Володина Д.А. 
 3. Воробьев А.В. 
 4. Заблоцкий С.В. 
 5. Ильина А.М. 
 6. Кочуров В.С. 
 7. Малафеев А.С. 
 8. Малиборская Н.В. 
 9. Петров М.М. 
 10. Плетминцева Е.В. 
 11. Смирнов С.Ю. 
 12. Строков И.В. 
 13. Швец В.В. 
 14. Шиколай А.В. 

2011 Специалисты top

 1. Ананьева М.С. 
 2. Анциферова А.А. 
 3. Болотова Г.В. 
 4. Васильева Е.А. 
 5. Воронцова М.А. 
 6. Гаврилов А.А. personal info
 7. Грузд А.С. 
 8. Калинин Н.В. 
 9. Канзюба В.В. 
 10. Карабельская О.А. 
 11. Кешелава А.В. 
 12. Мешков Д.А. 
 13. Павленко Е.А. 
 14. Павлова И.Н. 
 15. Петрушевич В.Ю. 
 16. Плаксин С.О. 
 17. Плетнёва В.А. 
 18. Рудов А.А. personal info
 19. Тарасов Е.О. 
 20. Усов И.А. 
 21. Хестанова Е.А. 
 22. Эльманович И.В. 

2010 Специалисты top

 1. Антипин К.В. 
 2. Вопилов Ю.Е. 
 3. Глебкин С.В. 
 4. Долганов М.А. 
 5. Ерофеев А.С. 
 6. Коломыткин Д.О. 
 7. Кондратенко М.С. personal info
 8. Кузнецов В.М. 
 9. Мухин Д.С. 
 10. Павличенко И.В. 
 11. Пименов К.А. 
 12. Пирогова А.А. 
 13. Родионова А.С. 
 14. Соколова Е.А. 
 15. Чащин И.С. personal info
 16. Швец П.В. 
 17. Шибаев А.В. 

2009 Специалисты top

 1. Аполонская И.А. 
 2. Бельбас А.С. 
 3. Вышиванная О.В. personal info
 4. Глаголев М.К. 
 5. Гусева Д.В. 
 6. Ерохина Е.А. 
 7. Кожунова Е.Ю. personal info
 8. Козлов А.А. 
 9. Колесникова Д.С. 
 10. Коновалов М.А. 
 11. Короткевич П.В. 
 12. Красильникова А.Е. 
 13. Ляшенко С.А. 
 14. Мулявко Г.Т. 
 15. Нгуен Ч.Н. 
 16. Подольская (Колмогорова) А.Ю. 
 17. Попкова А.В. 
 18. Сорокин Г.П. 
 19. Старостина А.А. 
 20. Третьяков Н.Н. 
 21. Фролов Е.П. 
 22. Хаханов Ю.М. 
 23. Чегодаев А.В. 

2008 Специалисты top

 1. Аблязов П.Н. 
 2. Антышева Т.П. 
 3. Багров Д.В. 
 4. Башевой К.В. 
 5. Безкоровайная О.М. 
 6. Богданов А.Н. 
 7. Венев С.В. 
 8. Голосова А.А. 
 9. Екутич Л.А. 
 10. Исмагилов Р.Р. personal info
 11. Колесов Д.В. 
 12. Корчагина Е.В. 
 13. Кротова М.К. 
 14. Кувшинов Ю.А. 
 15. Лукьянов А.Е. 
 16. Люльев Д.В. 
 17. Меньшиков Е.А. 
 18. Молькин В.Е. 
 19. Патюкова Е.С. 
 20. Погодин С.Г. 
 21. Раднаев Б.Ц. 
 22. Скрябина И.В. 
 23. Сушко А.Д. 
 24. Темкина Н.В. 
 25. Федорова Т.А. 

2007 Специалисты top

 1. Агапова Е.И. personal info
 2. Балашов В.В. 
 3. Бодрова А.С. personal info
 4. Бурмистрова А.С. 
 5. Емельяненко Д.А. 
 6. Зиятдинов А.Ш. 
 7. Кибирева Ю.В. 
 8. Клещ В.И. personal info
 9. Конотоп И.Ю. 
 10. Копылов П.Г. 
 11. Крылова С. 
 12. Кузнецов Д.С. 
 13. Можарова А.Е. 
 14. Нгуен К.Х. 
 15. Новиков С.С. 
 16. Османов Т.Э. 
 17. Палюлин В.В. 
 18. Перельштейн О.Э. 
 19. Петровская Е.В. 
 20. Попов И.А. 
 21. Рудницкая О.Г. 
 22. Рудяк В.Ю. personal info
 23. Сибирцев П.В. 
 24. Спирин Л.А. 
 25. Тарарышкин Д.В. 
 26. Тюрнина А.В. 
 27. Черноусова А.С. 
 28. Шайтан А.К. 

2006 Специалисты top

 1. Ан Е.А. 
 2. Антоненко А.А. 
 3. Белоусов М.В. 
 4. Воронина Н.В. 
 5. Высоцкий С.А. 
 6. Добринин А.А. 
 7. Ермак О.М. personal info
 8. Ермилов В.А. 
 9. Клименко О.А. 
 10. Лаврентьева Е.К. 
 11. Маркин Г.В. 
 12. Марков В.А. 
 13. Мачехина О.Н. 
 14. Минакова М.С. 
 15. Мироненко С.В. 
 16. Молчанов В.С. personal info
 17. Попов К.И. 
 18. Сепханова (Колесникова) И.А. 
 19. Ушакова А.С. 
 20. Шрамко Е.С. 

2005 Специалисты top

 1. Аэров А.А. 
 2. Борисова Ю.В. 
 3. Бурмистров С.Е. 
 4. Григорьев Т.Е. 
 5. Давидович М.И. 
 6. Журавлев П.И. 
 7. Иоффе А.А. 
 8. Киселев Г.А. 
 9. Корзинков С.В. 
 10. Малышев Ф.А. 
 11. Мамаева А.В. 
 12. Мамчиц Е.Г. 
 13. Маресов Е.А. 
 14. Мартемьянова (Ульдина) Ю.А. personal info
 15. Неганов В.А. 
 16. Певная О.С. personal info
 17. Пизик И.Г. 
 18. Попов П.Ю. 
 19. Потемкин В.В. 
 20. Смирнова И.В. 
 21. Тишкова В.В. 
 22. Трухина Ю.В. 
 23. Фильчакова Н.И. 
 24. Шевнин П.Л. 

2004 Специалисты top

 1. Гаврилко Д.Ю. 
 2. Грицевич А.В. 
 3. Захидов А.А. 
 4. Золотухин А.А. 
 5. Комарова Г.А. personal info
 6. Конотоп О.Ю. 
 7. Курганский Д.А. 
 8. Леонов Ю.Н. 
 9. Мешков Г.Б. personal info
 10. Осколков Н.Н. 
 11. Пичугин В.Е. 
 12. Рюмин В.М. 
 13. Украинцев Е.В. 
 14. Устинов А.О. 
 15. Хаметов Д.В. 

2003 Специалисты top

 1. Асонова Д.Э. 
 2. Белова Е.М. 
 3. Богданов М.М. 
 4. Быстрова А.В. 
 5. Гальперин Д.Е. 
 6. Голубовский Д.Н. 
 7. Горнов Е.А. 
 8. Гришин Д.А. 
 9. Жучкова Е.А. 
 10. Ковалева Н.А. 
 11. Любимов А.А. 
 12. Николаев А.Ю. 
 13. Рябова А.А. 
 14. Саенко Е.В. 
 15. Тарасенко С.А. 
 16. Уляхин С.Г. 
 17. Фомина Ю.С. 
 18. Цветков А.С. 

2002 Специалисты top

 1. Андриевский Д.К. 
 2. Астафьев А.Н. 
 3. Балабанян А.Г. 
 4. Василюк А.Н. 
 5. Волков Е.В. 
 6. Голутвин И.А. 
 7. Гусев Л.В. 
 8. Дворниченко В.А. 
 9. Железняк А.А. 
 10. Кортунова Е.В. 
 11. Лаврентьева Т.Ю. 
 12. Мосидзе В.Т. 
 13. Насикан Н.С. 
 14. Нейштадт С.Е. 
 15. Петрова Е.В. 
 16. Сильникова Е.В. 
 17. Шашкина Ю.А. personal info

2001 Специалисты top

 1. Доманова М.М. 
 2. Клочков А.А. personal info
 3. Лазутин А.А. personal info
 4. Лимбергер Р.Е. 
 5. Люлевич В.В. 
 6. Нестеркина М.М. 
 7. Пешков Г.Ю. 
 8. Смирнова И.Ю. 
 9. Смирнова Ю.Г. 
 10. Тазина А.В. 
 11. Чертович А.В. personal info
 12. Шамаяев К.Э. 

2000 Специалисты top

 1. Алексанова Е.Д. 
 2. Андреенко С.А. 
 3. Баулин В.А. 
 4. Бойченко И.А. 
 5. Гренкова М.В. 
 6. Денесюк Н.А. 
 7. Легкодимов Н.В. 
 8. Лосевская Т.Ю. 
 9. Сихарулидзе И.Д. 
 10. Стукан М.Р. 
 11. Фурина М.В. 
 12. Чегодаева И.В. 
 13. Шевченко В.В. 
 14. Юдина Н.Г. 
 15. Яковенчук Д.В. 

1999 Специалисты top

 1. Большакова А.В. 
 2. Брадулина Л.Г. 
 3. Васильева М.В. 
 4. Давыдов Н.В. 
 5. Кирсанов М.Ю. 
 6. Кузнецова Н.И. 
 7. Насимова И.Р. personal info
 8. Петухов М.В. 
 9. Соркин В.А. 
 10. Тамм М.В. personal info
 11. Фаустова М.В. 
 12. Харитонова Е.П. personal info

1998 Специалисты top

 1. Величко Ю.С. 
 2. Гвоздев Н.В. 
 3. Едачев А.Н. 
 4. Емельяненко А.В. personal info
 5. Зарослов Ю.Д. 
 6. Зельдович К.Б. 
 7. Иванов С.И. 
 8. Калинкин К.В. 
 9. Кудлай А.Н. 
 10. Персианов А.Е. 
 11. Рыбкин Д.Б. 
 12. Рычков И.В. 
 13. Соркина А.В. 

1997 Специалисты top

 1. Ковтуненко Б.И. 
 2. Колбина Ю.В. 
 3. Малышкина И.А. personal info
 4. Назарова О.М. 
 5. Попов Ю.О. 
 6. Сафонов М.В. 
 7. Щеглова Л.А. 

1996 Специалисты top

 1. Акимов М.Л. 
 2. Беляев О.А. personal info
 3. Боровинский А.Л. 
 4. Ермошкин А.В. 
 5. Кронский Н.В. 
 6. Попов В.Ю. 

1995 Специалисты top

 1. Глико О.А. 
 2. Извольский К.И. 
 3. Кессених Г.А. 
 4. Кочергина Е.В. 
 5. Мусиенко А.И. 
 6. Простомолотова Е.В. 
 7. Рожков Е.М. 
 8. Сорокин С.С. 
 9. Шляхов И.В. 

1994 Специалисты top

 1. Ваганова О.Ю. 
 2. Волков В.В. 
 3. Ершов Д.М. 
 4. Ладнюк Д.В. 
 5. Лихтман А.Е. 
 6. Мамина Л.Н. 
 7. Мокрополов О.В. 
 8. Новиков Д.В. 
 9. Пустыльник Н.Б. 

1993 Специалисты top

 1. Бабенко И.Д. 
 2. Квачев Д.А. 
 3. Никитин А.А. 
 4. Северин Н.А. 
 5. Соломахо Ю.Г. 
 6. Сухобрус С.Ю. 
 7. Фролова Т.Б. 
 8. Шатохина О.И. 
 9. Шумихина Н.Н. 

1992 Специалисты top

 1. Губарева Н. 
 2. Еремин М.С. 
 3. Зеленцова А. 
 4. Коваленко А. 
 5. Медведев И. 
 6. Ралко Е. 
 7. Седов Н. 
 8. Сидорова Ю. 

1991 Специалисты top

 1. Голубева М.Г. 
 2. Дедусь Е.А. 
 3. Ракша Е.И. 
 4. Слабкая Г.Л. 

1990 Специалисты top

 1. Богатырева С.В. 
 2. Овсянникова Е.Л. 
 3. Осичева Л.В. 
 4. Титенко (Лесникова) И.Ю. 
 5. Шикина Ю.В. 

1989 Специалисты top

 1. Алексеев И.В. 
 2. Дремин Л.И. 
 3. Кольцова Л.В. 
 4. Кон Мен Су  
 5. Мукашев М.С. 
 6. Тушакова Г.К. 
 7. Шубенцова Е.С. 

1988 Специалисты top

 1. Барынин М.В. 
 2. Бернотас А.А. 
 3. Водолазская И.В. 
 4. Гоголина (Невская) С.Ю. 
 5. Козлова Ю.А. 
 6. Лотонов А.М. personal info
 7. Лукашев А.А. 
 8. Макеев Э.В. 

1987 Специалисты top

 1. Василевич А.М. 
 2. Илларионов В.А. 
 3. Кизилов Ю.Н. 
 4. Кизилова О.В. 
 5. Смирнов Н.Э. 
 6. Туяхова Е.А. 
 7. Черников А.С. 

1986 Специалисты top

 1. Атаев К.О. 
 2. Жильцова Е.В. 
 3. Жукова А.А. 
 4. Ляпунов А.М. 
 5. Рожнов А.Б. 
 6. Скокова Т.В. 
 7. Швец В.Б. 
 8. Яблокова Г.К. 

1985 Специалисты top

 1. Волгина С.Н. 
 2. Зубарева М.А. 
 3. Иванова Е.С. 
 4. Криволапов А.А. 
 5. Мальтина Е.И. 
 6. Матюшенко Е.С. 
 7. Махмудов Х.М. 
 8. Никифоров Д.В. 

1984 Специалисты top

 1. Голуб В.Н. 
 2. Козлов А.М. 
 3. Кошеляева В.Г. 
 4. Крашенинникова М.А. 
 5. Лухин А.С. 
 6. Милушева М.А. 
 7. Московкин Н.В. 
 8. Себалко В.И. 
 9. Халилов С.В. 

1983 Специалисты top

 1. Дудак И.А. 
 2. Жабина (Руденкова) И.А. 
 3. Жанбосов А.Т. 
 4. Загуляева (Козлова) Ю. 
 5. Мещеряков М.А. 
 6. Милютин В.А. 
 7. Николайчик В.Ю. 
 8. Соколов А.Ю. 
 9. Фомин А.Е. 

1982 Специалисты top

 1. Александров В.В. 
 2. Балашов С.М. 
 3. Беляева О.Д. 
 4. Горнаев А.А. 
 5. Давыдова О.В. 
 6. Криволапов А.А. 
 7. Мосолов А.Ю. 
 8. Перепечко С.Н. 
 9. Роман В.Г. 
 10. Терентьев Е.М. 
 11. Халбаев С.Х. 
 12. Шленский А.Л. 

1981 Специалисты top

 1. Буравцева И.С. 
 2. Волобуев А.А. 
 3. Галыгин А.Н. 
 4. Непокойчицкая М.Е. 
 5. Неудачин О.А. 
 6. Поллисар А.В. 
 7. Сорокин Н.И. 
 8. Федорова Л.И. 

1980 Специалисты top

 1. Бузнякова О.К. 
 2. Васильева О.И. 
 3. Кандаловская Г.П. 
 4. Кузьмина А.М. 
 5. Соколовский С.В. 
 6. Холевина Е.В. 
 7. Хрусталева Л.Б. 

1979 Специалисты top

 1. Бобылев А.В. 
 2. Грабинский Н.В. 
 3. Кабаенков А.Ю. 
 4. Карасев А.Р. 
 5. Кожоева С.Т. 
 6. Кроловецкая Н.В. 
 7. Онищенко В.А. 
 8. Павлов С.В. 
 9. Расторгуев Д.Л. 
 10. Шувалов А.Л. 

1978 Специалисты top

 1. Арутюнова В.М. 
 2. Григорьева Е. 
 3. Грищук В.В. 
 4. Климова И.П. 
 5. Колченко Н.Н. 
 6. Лебедева А.И. 
 7. Минаев А.А. 
 8. Минаева Г.Н. 
 9. Никитина И. 
 10. Пальцев Л. 
 11. Шейкина О.Б. 
 12. Якушкин Е.Д. 

1977 Специалисты top

 1. Барышникова Е.В. 
 2. Голованов А.И. 
 3. Козинская Т.Г. 
 4. Папаев А.Ю. 
 5. Туровцев А.В. 

1976 Специалисты top

 1. Бугров Б.М. 
 2. Кременецкий В.Г. 
 3. Крутиков А.В. 
 4. Кучерук И.П. 
 5. Логинов Б.М. 
 6. Локоть О.В. 
 7. Материкин В.М. 
 8. Пятыгина-Петренко Т.И. 
 9. Смирнов П.С. 
 10. Тарумов А.Э. 
 11. Цалков В.Н. 
 12. Шарфф В. 

1975 Специалисты top

 1. Костюкова И.Г. 
 2. Подшивалов Ю.С. 
 3. Ражев А.В. 
 4. Халезов А.А. 
 5. Эльтеков А.Ю. 

1974 Специалисты top

 1. Дериглазов В.В. 
 2. Кондорский И.Е. 
 3. Пащенко Е.А. 
 4. Поляков К.М. 
 5. Рулева О.В. 
 6. Ширина Н.Н. 

1973 Специалисты top

 1. Васильева И.А. 
 2. Гуделов В.М. 
 3. Добрин С.Ю. 
 4. Иванов Л.Л. 
 5. Ильин М.Е. 
 6. Купряшина Е.С. 
 7. Лебедева И.В. 
 8. Левшина Т.М. 
 9. Михайлов В.К. 
 10. Нгуен Тхи Минь Тханг  
 11. Плотников А.С. 
 12. Рачков И.А. 
 13. Товстуха В.С. 
 14. Травкин М.А. 
 15. Янусова Л.Г. 

1972 Специалисты top

 1. Бочков Б.Г. 
 2. Гулинкин Б.И. 
 3. Иванов-Шиц А.К. 
 4. Куркова Е.А. 
 5. Пилюгин В.Г. 
 6. Поволоцкая Е.С. 
 7. Ратников А.А. 
 8. Саржевская Т.М. 
 9. Сибиряк И.О. 
 10. Шамсиева С.М. 
 11. Щетинина Е.С. 

1971 Специалисты top

 1. Анисимова В.Н. 
 2. Бартенев Е.И. 
 3. Зуев (Александровский) А.Л. 
 4. Коржуев М.А. 
 5. Кузнецов А.Б. 
 6. Кузнецова М.А. 
 7. Падзерский А.А. 
 8. Рябчиков С.А. 
 9. Турчанинов А.М. 
 10. Харчевников В.К. 
 11. Цесельчук Д.Ю. 
 12. Щербаков В.А. 

1970 Специалисты top

 1. Бережной Б.М. 
 2. Ванькова А.В. 
 3. Иванова Г.С. 
 4. Савкина И.В. 
 5. Хомякова Р.Д. 
 6. Чопорняк Д.Б. 

1969 Специалисты top

 1. Белобородова В.А. 
 2. Бояршинова Н.В. 
 3. Вилкова Т.С. 
 4. Волкова Н.С. 
 5. Малофеев Н.М. 
 6. Пастушенко А.Ф. 
 7. Сангаджтева С.П. 
 8. Смольский И.Л. 
 9. Чуманов В.Я. 

1968 Специалисты top

 1. Водзинская Н.Л. 
 2. Ворошилов И. 
 3. Ионкин В.Н. 
 4. Кирилюк Н.Ф. 
 5. Кочемасова Г.Г. 
 6. Крупенникова И.Н. 
 7. Кузьмина Р.А. 
 8. Курилко А. 
 9. Ларина Т.И. 
 10. Макалкин А.Б. 
 11. Михельсон Л.М. 
 12. Пустошный В.И. 
 13. Рахимова О.А. 
 14. Фокина Г.О. 
 15. Чечкин В.В. 
 16. Шаповалова С.В. 

1967 Специалисты top

 1. Воронина И. 
 2. Гурский З.А. 
 3. Есина Т.Б. 
 4. Кокорина С.И. 
 5. Колесникова В.В. 
 6. Кушпит Н.И. 
 7. Наумов А.И. 
 8. Немировский Б.В. 
 9. Третьякова Л.И. 
 10. Фролов А.А. 
 11. Футорский Д.Л. 
 12. Хвиюзов А.Н. 

1966 Специалисты top

 1. Авилов А.С. 
 2. Ван Мин  
 3. Воропаева Н.Е. 
 4. Комарова Н.И. 
 5. Назаров Э. 
 6. Нан Хун Бинь  
 7. Наумов В.С. 
 8. Орлов С.С. 
 9. Петрова И.Ю. 
 10. Скоморохова Т.Л. 
 11. Степанов С.В. 
 12. Тараскин С.А. 
 13. Титова Г.С. 

1965 Специалисты top

 1. Войдецкая Н.С. 
 2. Дарьинская Е.В. 
 3. Кутовой И.М. 
 4. Никитина О.В. 
 5. Носова Л.А. 
 6. Плешаков В.Ф. 

1964 Специалисты top

 1. Алашеева Т.Б. 
 2. Головин А.В. 
 3. Громова Н.П. 
 4. Гусева  
 5. Захарова О.С. 
 6. Зимина Г.Н. 
 7. Кучерова М.В. 
 8. Лидер В.В. 
 9. Одинокова Т.А. 
 10. Письменная А.М. 
 11. Родичева Е.Н. 
 12. Родэ С.В. 

1963 Специалисты top

 1. Данилычева М.Н. 
 2. Ераскин А.В. 
 3. Корец В.Л. 
 4. Михеева Н.В. 
 5. Молокова Т.М. 
 6. Туманова Н.А. 

1962 Специалисты top

 1. Бушуева Г.В. 
 2. Гальцев В.В. 
 3. Иванова Г.Е. 
 4. Клечковская В.В. 
 5. Ковшова Н.Н. 
 6. Лигасова В.Д. 
 7. Пастернак Л.Б. 
 8. Полушкин Р.И. 

1961 Специалисты top

 1. Гаврилова Н.Д. personal info
 2. Гребенник И.Л. 
 3. Есипенко Л.Г. 
 4. Иванов Н.Р. 
 5. Корякина Л.А. 
 6. Кудрявцева М.В. 
 7. Кужман Г.Г. 
 8. Лесовая Ж.К. 
 9. Малицкий Е.Е. 
 10. Марченко Е.И. 
 11. Матвеева И.Г. 

1960 Специалисты top

 1. Баранова Р.В. 
 2. Берман Л.В. 
 3. Богданова О.Д. 
 4. Возженников В.М. 
 5. Гришечкина С.П. 
 6. Гришина А.Н. 
 7. Ильиничнина М.Д. 
 8. Константинова А.Ф. 
 9. Корецкая С.Т. 
 10. Косихин В.Ф. 
 11. Любимов В.Н. 
 12. Максимова Н.Д. 
 13. Маркова В.И. 
 14. Мурадова Н. 
 15. Неведомская И.К. 
 16. Смук Я. 
 17. Соловьева Ю.Н. 
 18. Фенина Н.А. 

1959 Специалисты top

 1. Айтхожин С.А. 
 2. Ермакова Л.А. 
 3. Заргарьянц М.Н. 
 4. Коренченко М.В. 
 5. Кутузова Г. 
 6. Лелеков В.С. 
 7. Майорова Е.А. 
 8. Сухоносова Н.В. 
 9. Фомичев Н.Н. 
 10. Хомякова М.Н. 
 11. Чкалова В.В. 

1958 Специалисты top

 1. Алексанян И.Т. 
 2. Варданян Ф.И. 
 3. Гладкий В.В. 
 4. Климушева Г.В. 
 5. Кобяков И.Б. 
 6. Коломийчук В.И. 
 7. Самофалов Е.С. 
 8. Струков Б.А. 
 9. Тагиева М.М. 
 10. Черненко А.А. 

1956 Специалисты top

 1. Алимов М. 
 2. Барьюдина Н.Л. 
 3. Бережкова Г.В. 
 4. Волкадова Г.А. 
 5. Евланова Н.Ф. 
 6. Еникеева М.Г. 
 7. Жданова Н.Г. 
 8. Кириченко В.В. 
 9. Львова А.С. 
 10. Насакина И.С. 
 11. Чумичкина И.К. 

НОВОСТИ КАФЕДРЫ И ЛАБОРАТОРИИ:

Все новости...

Семинары и конференции:

Контактная информация